Weer een geslaagde implementatie van Taakmanager.nu!

Taakmanager Nieuws

Samen met Lisa Nijdam van ISS Facility Services Nederland is de implementatie, geheel op afstand, in 3 dagdelen succesvol afgerond. Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van het reinigingsplan én de registratie van de reiniging voor de gehele locatie FrieslandCampina Leeuwarden.